Associació d’empresaris i propietaris

L’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial Els Dolors té com a finalitat la millora de  la qualitat, el desenvolupament i la modernització del Polígon Industrial Els Dolors i vetllar pels interessos de propietaris, empreses i usuaris del polígon.

Per aconseguir aquest fins, l’associació duu a terme accions de representació i defensa dels interessos dels seus membres, resolució  de problemes comuns i promoció dels interessos dels seus membres, així com afavorir la cooperació entre els seus associats.

Els membres de la Junta de l’Associació són :

President Jaume Serarols Beltran
Vicepresident Josep Serra Bastardas
Tresorera Mª Teresa Casals Capdevila
Vocal Antoni Tachó Figuerola
Vocal Joel Bolancell Sola
Vocal Josep Salada Rubió
Vocal Lluís Ballús Llop
Vocal Montserrat Pinyot Sant
Vocal Joaquim Riera Capelles
Vocal Joan Cayuela González
Vocal Nuria Vilarmau Güell

 

Mail de contacte:
info@poligonelsdolors.com